+31 (0) 6 26 16 40 38 stap-voets@live.nl

Minister Schouten verbiedt gebruik stroombanden bij honden

Nieuwsbericht | 04-04-2019 | 06:30

Het gebruik van stroombanden voor de opvoeding van honden wordt vanaf 1 juli 2020 verboden. Momenteel is het gebruik stroomstoten of elektromagnetische signalen toegestaan om ongewenst gedrag van honden voor mensen of andere dieren te voorkomen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik van een stroomband ernstige inbreuk doet op het welzijn van het dier. Daarom kiest minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een algeheel verbod. Dit staat in de brief die vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Werking stroombanden niet bewezen

Minister Schouten: “Het gebruik van stroombanden veroorzaakt onnodige pijn bij honden. Nu blijkt dat het dierenwelzijn in het geding komt, kies ik ervoor om de banden te verbieden. Als houder van een huisdier ben je verantwoordelijk om het dier goed te verzorgen. Daar hoort ook een goede opvoeding – zonder gebruik van een stroomband – bij”.

Het gebruik van stroombanden bij honden is momenteel toegestaan onder de voorwaarde dat het dierenwelzijn niet wordt aangetast. Uit onderzoek blijkt dat niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan. Ook kan niet worden bewezen dat het gebruik van stroombanden leidt tot betere gedragsveranderingen dan andere minder ingrijpende methoden. Daarom heeft de minister besloten het gebruik van de stroomband te verbieden.

Verbod op alle stroombanden

Het nieuwe verbod geldt voor alle apparatuur waarmee honden door middel van stroomstoten pijn kan worden gedaan. Gebruik van stroombanden binnen bedrijven, organisaties of verenigingen zullen door de NVWA worden gehandhaafd. Misbruik bij particulieren wordt gecontroleerd door de politie, boa’s en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Ook kunnen mensen bij het vermoeden van misbruik van de stroomband bellen naar 144.

Aldus de rijksoverheid.

Maar…..

Waar worden stroombanden voor ingezet? In veel gevallen worden stroombanden ingezet bij honden met een “gedragsprobleem” zoals het najagen van schapen, niet willen komen, erfafscheiding etc maar denk ook aan de anti blafband welke bij honden kan worden ingezet wanneer zij niet alleen thuis kunnen blijven. Betekent het verbod dan niet dat veel van deze honden dan verdwijnen in het asiel? En wat of hoe gaan we om met de politiehonden die bijna standaard worden afgericht met stroombanden? En dan hebben we het nu over honden maar wordt de zgn “stroomstok” welke bij slachterijen wordt ingezet dan ook verboden? Want als we spreken over dierenwelzijn is dit toch ook niet echt een diervriendelijke dood?

Afijn ik denk dat we er nog niet zijn voordat het verbod definitief wordt ingesteld (medio 2020).

Documenten

Kamerbrief over de stand van zaken toestaan gebruik stroomband

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van de stroomband bij honden.

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-04-2019