+31 (0) 6 26 16 40 38 stap-voets@live.nl
Vakantie 2019

Vakantie 2019

LET OP!!

In verband met vakantie zijn wij GESLOTEN van 10 augustus t/m 25 augustus 2019.

Zowel de uitlaatservice als de hondendagopvang zijn tijdens onze vakantie GESLOTEN.

De wandelingen van Tess zullen gewoon doorgaan.

 

Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie toe.

Team Stap-voets

De Eikenprocessierups!

De Eikenprocessierups!

Een warme zomer brengt ook onprettige bezoekers met zich mee.

 

De Eikenprocessierups! 

 

Let op! Contact met de brandharen van de eikenprocessierups kan in sommige gevallen voor ernstige allergische reacties zorgen. Bel of laat 1-1-2 bellen wanneer je na contact met een eikenprocessierups benauwd wordt of dikke tong, lippen of oogleden krijgt.

 

Meest voorkomende symptomen

Irritatie van de huid, ogen en luchtwegen. Steeds hevigere klachten bij elk nieuw contact.

 

Handelingen bij klachten
  • Niet krabben of wrijven.
  • Probeer de brandharen van de huid te verwijderen met plakband of kleefpleister. Een kledingroller werkt ook prima!
  • Spoel de huid en/of ogen goed met lauw water.
  • Doe kleding waarin de brandharen zitten uit. Was de gedragen kleding op minstens 60° C.
  • Bestrijd de jeuk met verzachtende crème op basis van Aloë Vera, Calendula, menthol of Eucalyptus.
Wanneer verdwijnen de klachten?

Doorgaans binnen twee weken. Een zachte crème met bijvoorbeeld menthol of een gel van Aloe Vera kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Moet er rechtstreeks contact met de rups zijn om klachten te krijgen?


Nee. De brandharen kunnen ook door de wind meegevoerd worden waardoor ze op de huid of in de kleding terecht komen. De brandharen dringen met hun weerhaakjes bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. Ze kunnen ook door kleding heen gaan.

 

Zijn de brandharen op huid of kleding met het blote oog te zien?

 

Nee. Gebruik daar waar je jeuk hebt plakband of kleefpleister en/of spoel de huid.

Zijn er risicogroepen aan te geven?


Er zijn geen duidelijke risicogroepen aan te geven, in principe is iedereen even gevoelig. De reactie als gevolg van contact met de brandharen kan wel van persoon tot persoon variëren.

 

Eikenprocessierups in Nederland

 

 

Wat is een eikenprocessierups eigenlijk?


De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. ‘s Nachts gaan ze groepsgewijs – in processie dus – op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de naam eikenprocessierups.

Waar en wanneer komen eikenprocessierupsen voor?


Op een groot aantal eikenbomen in vrijwel geheel Nederland tref je in de maanden mei, juni en juli de behaarde rupsen aan. Tot tien jaar geleden kwam de rups in Nederland hoofdzakelijk voor in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De afgelopen jaren is de rups in alle provincies gesignaleerd.

Hebben dieren ook last van de eikenprocessierups?


Met name honden kunnen klachten krijgen wanneer ze in contact komen met de brandharen. Houd uw hond goed in de gaten en/of aangelijnd.

Door de warmte zijn de rupsen ‘behoorlijk aan de wandel’  gegaan. ,,Ze zijn heel actief geworden, we hebben heel veel meldingen.” De rupsen zitten momenteel flink in de haren: die haren kunnen irritaties veroorzaken. ,,De rupsen gaan nu vaak aan de voet van de boom zitten. Hapt je hond er in, dan heb je een groot probleem.”
Dit weekeind legde in het Overijsselse Losser een pup bijna het loodje, omdat het dier door een hap in de rupsen zijn tong bijna verloor. ,,Honden kunnen door de brandharen in hun ogen ook blind worden. Dus mensen moeten echt uitkijken waar ze hond laten lopen.”

 

Symptomen

 

Honden hebben traanogen, gezwollen lippen, een tong die rood en dik is. Of ze hoesten. Ook kunnen de dieren misselijk zijn, braken of last hebben van sloomheid. Hondenbezitters dienen dan ook goed op te letten bij het uitlaten van honden.

 

Dierenarts

 

Bij acute klachten aan de lippen en de tong van een hond, moet je meteen naar een dierenarts gaan. Er kan een heftige irritatiereactie optreden, wat uiteindelijk zelfs kan leiden tot afsterving van weefsel. Als dat de tong is, dan heeft dat zeker consequenties voor het kunnen eten en drinken. Een dierenarts kan dat met een injectie onderdrukken.

Geadviseerd wordt om niet vlak bij gebieden met nesten te gaan lopen, maar je kunt wel  gewoon met de hond wandelen. Maar als er verdenkingen zijn van acute irritatiereacties bij de huid of de slijmvliezen van een hond, dan moet het direct met warm water worden afgespoeld.

En verder? Als er plekken tijdens of na de wandeling ontstaan waar de hond aan gaat krabben, dan kun je er tape op plakken en die eraf trekken. Eventuele brandharen in de vacht kunnen op die manier weggehaald worden.

 

Minder bij katten

 

Volgens de dierendermatoloog kunnen de klachten ook voorkomen bij andere dieren, bijvoorbeeld bij katten. Maar die bevinden zich minder in de gebieden waar de nesten zitten. Dus bij katten zien we het minder.

Hitteplan!!

Hitteplan!!

HITTEPLAN!

Aankomende week wordt een (zeer) warme week voorspelt. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee. Omdat wij het welzijn van (uw) hond voorop stellen is er dan ook een hitteplan in werking gezet voor aankomende week.
* Laat geen honden in de auto achter
* Ga niet fietsen of hardlopen met uw hond
* Zorg voor voldoende vers drinkwater (ook in de bench) en biedt uw hond voldoende rust en schaduwplaatsen.
* Hou rekening met “kwetsbare” honden zoals onze senioren en kortsnuitige en herstellende honden.

 

Wat betekent dit voor de uitlaatservice?

Wij gaan vroeger met de honden op pad voor de ochtendwandeling (uw hond wordt dan ook vroeger dan normaal opgehaald voor een wandeling), de wandeling zal aangepast worden (korter dan u gewend bent), en de middagwandeling zal komen te vervallen.

De honden van de middagwandeling (warmste van de dag) zullen (voor de deur) kort uitgelaten worden indien noodzakelijk. Wij wandelen dan ook alleen met de honden waar geen andere oplossing voor gevonden kan worden tijdens deze warme dagen. Is het dus niet noodzakelijk dat uw hond meegaat wandelen, laat deze dan lekker (koel) thuis. Zo voorkomen wij verblijf in de bus en oververhitting van uw hond. We houden u natuurlijk op de hoogte van wijzigingen en aanpassingen en wensen u fijne en veilige tropische dagen toe.

Ongeneeslijke hondenziekte gevonden bij Nederlandse fokker

Ongeneeslijke hondenziekte gevonden bij Nederlandse fokker

(honden op de foto komen niet voor in het verhaal)

Bij een Nederlandse fokker zijn meerdere honden gevonden met een ongeneeslijke hondenziekte, die in zeer zeldzame gevallen ook mensen ziek kan maken. Het gaat om de ziekte brucellose, die wordt veroorzaakt door de bacterie Brucella canis.

Alle dierenartsen in Nederland krijgen een bericht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarin de toezichthouder waarschuwt voor de ziekte. In 2017 werd de ziekte ook al aangetroffen bij een aantal honden die waren geïmporteerd uit Oost-Europese landen. Deze uitbraak is voor zover bekend de eerste recente besmetting van in Nederland geboren honden. Brucellose kwam in principe niet voor in West- en Noord-Europa.

De ziekte werd gevonden bij een hond uit Rusland met ernstige rugklachten, die eigendom was van een Nederlandse fokker. Na onderzoek bleken meerdere honden van verschillende rassen en hun nageslacht besmet met de bacterie. Alle geïnfecteerde dieren hebben een spuitje gekregen. De NVWA probeert nu in contact te komen met mensen die een pup van de fokker hebben gekocht.

De bacterie wordt bij honden overgedragen via sperma, ontlasting, speeksel, de placenta, en vruchtwater. Pups kunnen besmet raken via moedermelk. Honden krijgen rug- en nekpijn van de ziekte. Gevolgen zijn onvruchtbaarheid, miskramen en moeite met plassen en poepen. De ziekte is niet dodelijk, maar beperkt honden volgens de NVWA “ernstig in het welzijn”. Omdat honden er niet van kunnen genezen, worden ze meestal geëuthanaseerd.

Mensen

Mensen met brucellose krijgen langdurige koorts, die in vlagen kan terugkomen. Ook kan de ziekte hoofdpijn, vermoeidheid, lusteloosheid, zweten en gewrichtsklachten veroorzaken. De ziekte is behandelbaar met antibiotica, maar die werken niet altijd, schrijft het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu op zijn website. Behandeling is vooral lastig als de ziekte laat wordt ontdekt.

Overdracht van dier op mens komt zelden voor. Er zijn volgens de NVWA geen meldingen van besmettingen in Nederland, “ook niet bij mensen die intensief contact hadden met besmette honden”. In de literatuur van de laatste 50 jaar zijn wereldwijd een aantal gevallen bekend, meldt de NVWA.

(bron NOS.nl dd 09 mei 2019)

Verbod gebruik stroombanden bij honden

Verbod gebruik stroombanden bij honden

Minister Schouten verbiedt gebruik stroombanden bij honden

Nieuwsbericht | 04-04-2019 | 06:30

Het gebruik van stroombanden voor de opvoeding van honden wordt vanaf 1 juli 2020 verboden. Momenteel is het gebruik stroomstoten of elektromagnetische signalen toegestaan om ongewenst gedrag van honden voor mensen of andere dieren te voorkomen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik van een stroomband ernstige inbreuk doet op het welzijn van het dier. Daarom kiest minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een algeheel verbod. Dit staat in de brief die vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Werking stroombanden niet bewezen

Minister Schouten: “Het gebruik van stroombanden veroorzaakt onnodige pijn bij honden. Nu blijkt dat het dierenwelzijn in het geding komt, kies ik ervoor om de banden te verbieden. Als houder van een huisdier ben je verantwoordelijk om het dier goed te verzorgen. Daar hoort ook een goede opvoeding – zonder gebruik van een stroomband – bij”.

Het gebruik van stroombanden bij honden is momenteel toegestaan onder de voorwaarde dat het dierenwelzijn niet wordt aangetast. Uit onderzoek blijkt dat niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan. Ook kan niet worden bewezen dat het gebruik van stroombanden leidt tot betere gedragsveranderingen dan andere minder ingrijpende methoden. Daarom heeft de minister besloten het gebruik van de stroomband te verbieden.

Verbod op alle stroombanden

Het nieuwe verbod geldt voor alle apparatuur waarmee honden door middel van stroomstoten pijn kan worden gedaan. Gebruik van stroombanden binnen bedrijven, organisaties of verenigingen zullen door de NVWA worden gehandhaafd. Misbruik bij particulieren wordt gecontroleerd door de politie, boa’s en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Ook kunnen mensen bij het vermoeden van misbruik van de stroomband bellen naar 144.

Aldus de rijksoverheid.

Maar…..

Waar worden stroombanden voor ingezet? In veel gevallen worden stroombanden ingezet bij honden met een “gedragsprobleem” zoals het najagen van schapen, niet willen komen, erfafscheiding etc maar denk ook aan de anti blafband welke bij honden kan worden ingezet wanneer zij niet alleen thuis kunnen blijven. Betekent het verbod dan niet dat veel van deze honden dan verdwijnen in het asiel? En wat of hoe gaan we om met de politiehonden die bijna standaard worden afgericht met stroombanden? En dan hebben we het nu over honden maar wordt de zgn “stroomstok” welke bij slachterijen wordt ingezet dan ook verboden? Want als we spreken over dierenwelzijn is dit toch ook niet echt een diervriendelijke dood?

Afijn ik denk dat we er nog niet zijn voordat het verbod definitief wordt ingesteld (medio 2020).

Documenten

Kamerbrief over de stand van zaken toestaan gebruik stroomband

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van de stroomband bij honden.

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-04-2019